Akupunktur

På kliniken används akupunktur både enligt österländsk och västerländsk medicin. Som ett tillägg kan du få öronakupunktur och då välja mellan den evidensbaserade och starka NADA-akupunkturen eller vanlig öronakupunktur enligt reflexologi. När man säger att en behandling är evidensbaserad så har man forskat på den i dubbelblinda studier och sett att den fungerar.

 

 

TCM-akupunktur

Med TCM-akupunktur behandlar jag alla de sjukdomar som man behandlar inom Traditionell Kinesisk Medicin (TCM). Utbildningen var 3-årig och är godkänd av Svenska Akupunkturförbundet.

Här följer exempel på tillstånd jag behandlar:

  • Sömnproblem
  • Nedstämdhet och depression
  • Stress, utmattning och utbrändhet
  • Problem med mage/tarmar
  • Nedsatt immunförsvar
  • Astma och allergi
  • Övergångsbesvär och gynekologiska problem
  • Beroende som socker, nikotin, alkohol, tabletter
  • Viktnedgång

En av fördelarna på denna klinik är att du kan få akupunktur med inslag av KBT. Flertalet patienter upplever att det känns bra att först komma på en knapp timmes samtal och sedan avsluta med 40 minuters akupunktur. Det går också bra att kombinera akupunktur och massage vilket många väljer att göra här.

Till dig som är NÅLRÄDD!!! Det är viktigt att det inte gör för ont för dig med nålarna. Därför kan du få mjukare silikonnålar och färre antal nålar vilka oftast ger samma effekt för dig som är nålrädd. Nålrädslan brukar försvinna efter en eller två behandlingar.

 

NADA-akupunktur/öronakupunktur

I örat finns 200 punkter för olika sjukdomar och man använder sig av reflexologi, dvs olika områden på örat återspeglar områden och funktioner på kroppen. Det fungerar som zonterapi fast i örat kan man säga. Du kan välja att få små långtidsnålar i örat som du som patient kan trycka på hemma för att få ökad effekt.

Man har kommit på att några punkter i örat har extra kraftfull effekt och vid så kallad NADA-akupunktur används alltid samma 5 av dessa punkter. NADA-akupunktur användes från början endast vid drogavvänjning. Effekten är så stark att vissa patienter frågar om det är något lugnande medel på nålarna.

Evidens för NADA-akupunktur finns i ett flertal studier där man förutom drogavvänjning även ser effekt på t.ex. sömn, stress och depression.

 

 

Västerländsk akupunktur

I västerländsk medicin blev akupunkturen till en början endast godkänd för att behandla smärta med. Det var smärta som hade forskats på och hade evidens. Allteftersom mer forskning har gjorts så är det nu många fler tillstånd som behandlas tex gynekologiska problem, sömn, stress, depression, minskad behovsmedicin vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beroende mm.