Psykoterapi KBT

Det kan finnas många anledningar till att vilja gå i psykoterapi enligt KBT. Kanske har man det inte bra i sitt liv och behöver prata med någon utomstående för att komma fram till en förändring som man trivs med, eller så mår man dåligt och har jobbiga känslor och tankar fast allt egentligen är okej. Ibland har något akut hänt som utlöst en kris.

Här följer några exempel som kan leda till att man söker terapi:
• Nedstämdhet och depression
• Stress, utmattning och utbrändhet
• Sömnsvårigheter
• Smärtproblematik
• Oro och ångest (såsom för livssituationen, framtiden, hälsan, någon anhörig, för prestationer och så vidare)
• Panikångest eller social ångest
• Fobier
• Tvång och OCD (Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder)
• Krisreaktioner
• Ätstörningar
• Sex och samlevnadsfrågor
• Neuropsykiatriska diagnoser som försvårar livet för en själv eller för någon anhörig
• Beroende och medberoende

Man har forskat en del på KBT vid olika psykiska tillstånd och sett att det finns evidens för KBT. Dock behöver man tänka på att komma upp i tillräckligt många behandlingar eftersom man i studierna många gånger haft upp till 15 behandlingar. Många vårdcentraler eller företagshälsovård ger ibland ett lägre antal behandlingar.

KBT innebär ett samarbete mellan patient och behandlare. Jag ställer öppna frågor till dig som gör att jag får se hur ditt livspussel ser ut, både nu och tidigare i livet. Därefter hjälps vi åt att få pusselbitarna på rätt plats ! KBT kan ibland få kritik för att bara titta på hur saker ser ut nu och framåt i tiden och inte tar hänsyn till tidigare upplevelser i livet. I den utbildning jag har gått så lär man sig också att titta på anknytningsmönster och övriga faktorer som påverkat personen fram tills nu. En mängd tekniker/verktyg finns till hjälp inom KBT.